Ēku un būvju nojaukšana ir SIA „E Būvvadība" komercdarbības pamatvirziens. Uzņēmumam ir liela pieredze, gan civilo ēku gan inženiertehnisko būvju (tiltu) demontāžas darbu veikšanā.

      Uzņēmumā strādājošo profesionālo darbinieku daudzu gadu gaitā uzkrātā darba pieredze spēj klientam sniegt labāko risinājumu un tehnoloģijas ēku un būvju demontāžas jautājumos. Pirms katras demontāžas tiek veikta detalizēta objekta izpēte un izvēlēta vispiemērotākā demontāžas metode, ņemot vērā gan darba apstākļus gan celtniecības materiālus, no kā veidota nojaucamā būve. Apzinoties to, ka demontāža ir bīstams būvniecības process, uzņēmums, katram objektam individuāli, izstrādā darbu veikšanas projektus, kas nosaka demontāžas metodes un veicamo darba drošības pasākumu kopumu.

Nojaukšanas darbu galerija