Veicam profesionālus meliorācijas pakalpojumus, tai skaitā tehnisko projektu izstrādi un saskaņošanu, būvdarbu veikšanu un vadīšanu, ceļu remontu, meliorācijas sistēmu ierīkošanu.

               Piedāvājam dažādu meliorācijas tehnikas klāstu - ekskavatori, buldozeri, damperi. Nodrošinam arī dažādus tehnikas pakalpojumus.

Mēs veicam:

 • caurteku būvi;
 • hidrotehnisko būvju ierīkošanu;
 • ceļu remontu;
 • laukumu ierīkošanu;
 • meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanu un vadīšanu.

Meliorācijas sistēmas, kuras ierīkojam:

 • ūdensnotekas;
 • ūdenstilpnes;
 • caurtekas;
 • regulatori;
 • nostiprinājumi;
 • grāvji;
 • drenāža un tās tīkla būves;
 • pasūtījumi tiek izpildīti ar mūsu rīcībā esošo tehniku.