Rievsienu uzstādīšana

Rievpāļu uzstādīšanu veicam ar jaunu hidraulisko vibroiegremdētāju PTC 10 HFV. Tā darbības princips ir balstīts uz vertikālām vibrācijām, ar kuru palīdzību iespējams iegremdēt un izvilkt dažāda veida tērauda profilus.

 • izcila kvalitāte
 • zems trokšņu līmenis
 • bezrezonanses tehnoloģija
 • profesionāls operators

Rievpāļu ierīkošana

Rievpāļu izveidošana nepieciešama, lai nepieļautu grunts noslīdēšanu un nobrukšanu kā arī, lai nepieļautu gruntsūdens nonākšanu darba zonā.

Larsen tipa rievsienas visbiežāk pielieto:

 • būvējot hidrotehniskas būves,
 • nostiprinot krastmalas vai piestātnes
 • sagatavojot būvlaukumus un tranšejas
 • būvējot tilta balstus
 • būvējot hermētiskus kolektorus un rampas

Pirms rievsienas izveides darbu uzsākšanas ir nepieciešamas veikt slodžu aprēķinu, lai izvēlētos nepieciešamo rievpāļu profilu, tērauda marku un garumu kā arī enkurojuma sistēmu.

Lai izveidotu rievpāļu, autokrāns vai ekskavators tiek aprīkots ar vibro iegremdētāju. Ar vibro iegremdētāja palīdzību atsevišķi rievpāļi vertikālā stāvoklī tiek ievibrēti zemē nepieciešamajā augstuma atzīmē. Katrs nākamais rievpālis tiek ievietots iepriekšējā pāļa sānu rievā sauktā arī par atslēgu un attiecībā pret iepriekšējo tiek pagriezts par 180 grādiem. Tādā veidā izveidojas nepārtraukta tērauda konstrukcija. Izbūvējot šāda veida rievpāļu būvbedrēs un tranšejās un pēc tam veicot gruntsūdens pazemināšanu ir iegūstama darba zona citu darbu veikšanai. Atkarībā no projekta var tikt uzstādītas izkliedsijas un/vai nostiprināt tās ar enkurpāļu palīdzību, kas dod konstrukcijai papildus izturību.

Blīvas grunts gadījumos, kad rievpāļu ievibrēšana ir apgrūtināta vai neiespējama ir nepieciešams veikt grunts sprieguma noņemšanu (līder urbšana) – irdināt grunti borējot ar tam paredzēto bori vai veikt izskalošanu ar ūdeni.

Pēc citu darbu paveikšanas, saskaņā ar tehnoloģisko ciklu, rievpāļi tiek izvilkti, to atslēgas iztīrītas un pēc to defektācijas un rūpīgas pārbaudes var tikt izmantoti atkārtoti.

 • E Būvvadība īpašumā ir dažāda garuma Larsen tipa rievpāļi un dubult T profila sijas tādā apjomā, kas ir pietiekams, lai vienlaicīgi nodrošinātu to izīrēšanu vairākiem klientiem.
 • Uzņēmums E Būvvadība piedāvā saviem klientiem gan Larsen tipa rievpāļu īri, gan arī veikt to iegremdēšanas un izvilkšanas darbus.


PVC RIEVPĀĻI

           PVC rievpāļu produkti ir ļoti daudzpusīgi un tos var izmantot dažādos pielietojumos:

 • Upju, strauto un kanālu aizsardzība pret eroziju
 • Aizsardzība pret plūdiem
 • Nogrieztie projekti
 • Apūdeņošanas kanālu uzbērumi
 • Piesārņotās zemes meliorācija
 • Upes kanalizācija
 • Caurtekas
 • Pastiprināti uzbērumi ar hidraulisko barjeru
 • Barjera pret pamatu graušanu
 • Mākslīgie ezeri
 • Ūdens saglabāšanas rezervuāri
 • Atbalsta sienas
 • ierobežojošās sienas
 • zaļo zonu izveide
 • Pilsētas dizainos

       Priekšrocības:

 • vieglāki par metāla rievpāļiem;
 • PVC rievpāļi nerūsē un ir izturīgi pret ūdens koroziju un UV starojumu;
 • vieglāk veidot dažāda liekuma leņķus, atveidojot dabīgās krasta formas;
 • cena ir nozīmīgi zemāka.