Avoti, Lizuma pagasts

Objekts: SIA "Avoti SWF" sašķidrinātās dabas gāzes noliktavas jaunbūve
Adrese: Lizuma pagasts
Gads: 2017
Ģenerāluzņēmējs: SIA "Aimasa"
Paliekošas rievsienas izbūve