Dzilnupes sūkņu stacija, Piņķi

Objekts: Dzilnupes sūkņu stacijas pārbūve
Adrese: Babītes pagasts, Babītes novads
Gads: 2018
Ģenerāluzņēmējs: SIA "Riga Rent"
Rievsienas izbūve