Vārpas poldera sūkņu stacija, Līvbērzes pagasts

Objekts: Vārpas poldera sūkņu stacijas pārbuve
Adrese: Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads
Gads: 2018
Ģenerāluzņēmējs: SIA "Riga Rent"
Atbalstsienas izbūve