Zvidzienas sūkņu stacijas pārbūve, Ošupes pagastā, Madonas novadā

Objekts: Zvidzienas sūkņu stacijas Ošupes pagastā Madonas novadā pārbūve
Adrese: Ošupes pagasts, Madonas novads
Gads: 2018
Ģenerāluzņēmējs: SIA "Vidzemes Būvnieks"
Rievsienas izbūve