Kārklu iela, Ādaži

Objekts: Plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā 1.kārta. Esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve
Adrese: Ādažu novads
Gads: 2019
Ģenerāluzņēmējs: SIA "Valkas Meliorācija"
Rievsienas izbūve