Kundziņsala

Objekts: Baltic Container Terminal
Adrese: Rīgas brīvosta, Krievusala
Gads: 2019
Ģenerāluzņēmējs: SIA RKF "Transceltnieks"
Rievsienas izbūve, gruntsūdeņu pazemināšana