SIA E Būvvadība kolektīvs prot ne tikai ražīgi strādāt, bet arī draudzīgi atpūsties. Uzņēmums atbalsta savu darbinieku iesaistīšanos dažādos viņus interesējošās sabiedriskās un kultūras aktivitātēs. (korporatīvajos pasākumos, sporta aktivitātēs, teātru un koncertu apmeklējumos). Uzņēmuma vadība regulāri organizē kopīgus, ārpus darbalaika, pasākumus, kas paredzēti  savu darbinieku (ar ģimenēm)  un patstāvīgo sadarbības partneru neformālo attiecību nostiprināšanai.