Projekta pamatinformācija:

Saite uz projekta informāciju: http://www.mitraji.lv/

Projekts: Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" Nr.LIFE13 NAT/LV/000578

Norises laiks: 2014. gada 2. jūnijs - 2017. gada 30. novembris

Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Projekta vadītāja: Dr.biol. Māra Pakalne, tel. 2951100, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projekta sadarbības partneri: SIA „E Būvvadība", SIA „RIDEMO", Igaunijas dabas fonds (SA Eestimaa Looduse Fond) un Dīpholcas purva zemieņu savienība (BUND Diepholzer Moorniederung).

Projekta līdzfinansētāji: Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un sadarbības partneri

Projekta teritorijas: Slīteres nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks, Ziemeļu purvi un Raunas staburags

Kontaktinformācija: Mārtiņš Kandis, tel. 28800988, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., adrese: Laimas noliktavas, Olaines pagasts, Olaines novads LV – 2127.

Projekta mērķis: Veikt mitrāju aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu aizsargājamo biotopu saglabāšanu un aizsardzību.

SIA "E Būvvadība" projektā piedalās divās aktivitātēs: tehnisko projektu izstāde augsto purvu atjaunošanai un augstā purva biotopu un purva hidroloģijas atjaunošana projekta vietās. Projekts paredz tehniskā projekta izstrādi hidroloģiskā režīma stabilizēšanai augstajos purvos, kura izstrāde ilgs līdz 2015.gada 31.decembrim. Bet 2016. gadā tiks uzsākta aizsprostu (dambīšu) būvniecība, lai novērstu purva biotopu degradāciju un samazinātu hidroloģiskā režīma izmaiņas un grāvju susinošo ietekmi purvu ekosistēmām.

Uz 2015. gada sākumu ir veikti uzmērīšanas darbi Bažu purvā – Slīteres nacionālā parka teritorijā un uzsākti mērniecības darbi Sudas – Zviedru purvā. Paralēli tam tiek veikti projekta darbības saskaņojumi ar projektā iekļauto zemju pārvaldītājiem Dabas aizsardzības pārvaldi un Latvijas valsts mežiem.

(ENG)

Project background:

Project: The priority wetland habitat protection and management of Latvian "Nr.LIFE13

NAT/E/000578.

Time: 2 June 2014 - 30 November 2017.

Funded by: European Commission's LIFE + program

Project implementer: Latvian University

Project leader: Dr. Mara Pakalne, phone: 2951100, e-mail: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Project partners:"E Būvvadība" Ltd, "RIDEMO" Ltd, SA Eestimaa Looduse Fond and BUND

Diepholzer Moorniederung.

Project co-financed by: Latvian Environmental Protection Fund Administration and

cooperation partners.

Project Area: SNP, Gauja National Park, Northern swamps and ''Raunas staburags''.

Contact: Martin Kandis, tel. 28800988, e-mail Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. address: Laimas noliktavas,

Olaines pagasts, Olaines novads LV – 2127.

Project goal: Take a wetland protection and restoration measures to ensure Latvian and the

European Union's protected habitat conservation and protection. ,,E Būvvadība'' Ltd project

involves two activities: the technical design of the development mires restoration and mires

habitats and marsh hydrology restoration project sites. Project provides the technical design of

the hydrological regime to stabilize the bogs, which development will last till 31 December

2015. But in 2016 will be launched the dam construction to prevent marsh habitat degradation

and reduce the hydrological regime changes ditches and a drying effect of marsh ecosystems.

On the beginning of 2015 had been done surveying works ''Bažu'' mires – SNP territory and has

been started surveying works ''Sudas – Zveidru'' mires. In parallel with this project are made

operational alignments with the draft land managers '' Nature Protection Board'' and Latvian

national forests.

 

life-1

life-2