Ēku un būvju nojaukšana ir SIA „E Būvvadība" komercdarbības pamatvirziens. Uzņēmumam ir liela pieredze, gan civilo ēku gan inženiertehnisko būvju (tiltu) demontāžas darbu veikšanā.

Uzņēmumā strādājošo profesionālo darbinieku daudzu gadu gaitā uzkrātā darba pieredze spēj klientam sniegt labāko risinājumu un tehnoloģijas ēku un būvju demontāžas jautājumos. Pirms katras demontāžas tiek veikta detalizēta objekta izpēte un izvēlēta vispiemērotākā demontāžas metode, ņemot vērā gan darba apstākļus gan celtniecības materiālus, no kā veidota nojaucamā būve. Apzinoties to, ka demontāža ir bīstams būvniecības process, uzņēmums, katram objektam individuāli, izstrādā darbu veikšanas projektus, kas nosaka demontāžas metodes un veicamo darba drošības pasākumu kopumu.

Capture3

  • Pusmehanizētā demontāža: tajā izmanto cilvēku roku darbu, kā arī atskaldāmos āmurus, mehāniskos zāģus un citus elektroinstrumentus.
  • Mehanizētā demontāža: notiek ar specializētas tehnikas, mašīnu un mehānismu (demolatori, kas aprīkoti ar speciālām šķērēm, āmuriem utml.) palīdzību.

Ēku un būvju nojaukšana ietver ne tikai vienkāršu apkārtējās vides sakārtošanu un sakopšanu, bet arī apkārtējai videi draudzīgu darbu veikšanas pasākumu kopumu. 90% no demontāžas procesā iegūtajiem atkritumiem, tiek otrreizēji pārsrādāti un izmantoti.

  • Koka konstrukciju demontāžas procesā vērtīgākās konstrukcijas tiek rūpīgi demontētas, attīrītas, dažkārt restaurētas, lai taptu izmantotas jaunu ēku interjeros. Mazvērtīgās koka kontrukcijas tiek nodotas šķeldas ražošanai.
  • Dzelzsbetona konstrukciju demontāžas procesā tās tiek sadalītas un sadrupinātās. Iegūtie materiāli: betona šķembas tiek izmantotas pagaidu ceļu būvniecībā; metāla elementi un armatūra tiek nodoti metālapstrādes uzņēmumiem otreizējai apstrādei.
  • Bīstamo vielu saturošie materiāli, t.sk. šīferis, polietilēna izstrādājumi, apgaismojuma lampas utt. tiek nodoti utilizācijai.