SIA „E Būvvadība” speciālisti veic labiekārtošanas darbus celtniecības objektos, t. sk.:

  • bruģēšana;
  • apzaļumošana;
  • ceļu un laukumu izbūve;
  • nogāžu stiprināšana;

Darbu veikšana notiek atbilstoši projekta un pasūtītāja noteiktām prasībām.

Labiekārtošanas darbi tiek veikti atbilstoši Latvijas Valsts republikas noteiktie normatīvajiem aktiem, kas tiek ievēroti visu darbu procesā.