Ēku nojaukšanas projekti

Brīvības iela 201a

Adrese: brīvības iela 201a
Pasūtītājs:
Esošo ēku noajukšana, laukuma sagatavošana