ĒKU un bŪvju nojaukšana

Ēku un būvju nojaukšana ir sia „Ē Būvvadība" komercdarbības pamatvirziens. Uzņēmumam ir liela pieredze, gan civilo ēku gan inženiertehnisko būvju (tiltu) demontāžas darbu veikšanā. Ūzņēmumā strādājošo profesionālo darbinieku daudzu gadu gaitā uzkrātā darba pieredze spēj klientam sniegt labāko risinājumu un tehnoloģijas ēku un būvju demontāžas jautājumos.

Apzinoties to, ka demontāža ir bīstams būvniecības process, uzņēmums, katram objektam individuāli, izstrādā darbu veikšanas projektus, kas nosaka demontāžas metodes un veicamo darba drošības pasākumu kopumu.